ၿပိဳင္ပြဲ
အႏိုင္ရသူ
ေပ်ာ္စရာေလးေတြ မ်ွေ၀မယ္
သားတို႔ကို သူပုန္ေတြ႕စစ္မွလားဟင္?
Alexandre
2 မဲ
1 မွတ္ခ်က္
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
Alexandre
8 လ 2 ပါတ္ က
#lolburma
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
ဒီတစ္ပတ္အတြက္ LOL ရဲ႕ Template
AyeChan Moc
2 မဲ
2 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
jeain kaung
1 နွနွစ္ 8 နာရီ က
​ေအးပါလို႔
Ei Pyae Kyaw
1 နွနွစ္ 1 လ က
ဘာလားပဲ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
funny
Ei Phyu Hlaing
2 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
ဒီတစ္ပတ္အတြက္ LOL ရဲ႕ Template
Moc Moc
0 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
ဒီတစ္ပတ္အတြက္ LOL ရဲ႕ Template
Moc Moc
0 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
ဂ်ိဳေလးနဲ႔ျဖစ္ေတာ့မလို႔
AyeChan Moc
1 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
မႏၱေလးခဏအလည္ေရာက္သြားလို႔ပါ :P
AyeChan Moc
0 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
ေတာ္ေသးတာေပါ့ ကင္ဆာမဟုတ္လို႔ :D
AyeChan Moc
0 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
အဆင္ေၿပပါတယ္...
AyeChan Moc
0 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ
း)
AyeChan Moc
0 မဲ
0 မွတ္ခ်က္မ်ား
မဲေပးရန္
မွ်ေ၀ပါ
မွတ္ခ်က္မရွိ
မွတ္ခ်က္ေရးပါ